Sunday, August 9, 2009

"Mutiara Hati "

"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" (Qs. Ar-Rahmaan)

"Dzikir itu menghidupkan hati. Dzikir bagi hati, ibarat air bagi ikan, bagaimana kondisi ikan jika terpisah dari air?" (Ibnu Taimiyah)
"Sebagian manusia berbuat maksiat bukan karena tidak tahu atau ingin mengkhianati Allah, tapi karena hawa nafsunya telah mengalahkan akalnya." (Ibnu Qoyyim al Jauziyah)

"Jangan memandang kecilnya suatu kemaksiatan, tapi lihatlah kepada kebesaran Zat yang engkau lakukan kemaksiatan terhadapNya." (Bilal bin Rabah r.a)
"Sesungguhnya harta yang palig berharga ialah lidah yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur dan istri soleha yang dapat menolong suami menguatkan imannya." (HR.Tarmidzi)

"Orang yang cerdas ialah orang yang taqwa. Orang yang dungu ialah orang yang durhaka. Orang yang dusta ialah orang yang khianat. Orang yang benar ialah orang yang dipercaya." (Khalifah Abu Bakar r.a)

Dari Anas r.a doa Rasulullah, "Ya Allah, aku berlindung pada Mu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, sia-siakan usia dan dari sifat kikir." (HR. Muslim)

"Akar dari kesalahan itu ada tiga. Pertama kesombongan, itulah yang menyebabkan iblis mengalami apa yang ia alami. Kedua, keserakahan, dan itulah yang mengeluarkan Adam dari surga. Ketiga, kedengkian, dan itulah yang menjadikan salah satu anak Adam membunuh saudaranya. Maka barang siapa berlindung dari keburukan tiga akar kesalahan itu, sesungguhnya ia telah melindungi dirinya dengan sebenar-benarnya. Karena kekafiran itu bersumber dari kesombongan. Karena kemaksiatan itu sumbernya keserakahan. Sedang kezaliman itu sumbernya kedengkian." (Ibnu Qoyyim)

Rasulullah SAW bersabda "Tiga hal yang aku takutkan bila terjadi pada umatku: kesalahan seorang ulama, hukuman tidak adil yang diberikan oleh penguasa yang dzalim dana hawa nafsu yang selalu diperturutkan." (HR. As Syihaab)
Post a Comment